ERAFokkemaPhotography
Go to content

Betrokkenheid

Onderwijs & Zo

Betrokkenheid

Begin van dit cursusjaar kwam de betrokkenheid van ouders bij onze school ter sprake. Die zou groter moeten worden. Ouders zouden meer betrokken moeten worden bij wat er binnen de school gebeurt, zodat ze ook weten hoe hun kinderen functioneren binnen de gemeenschap, die wij 'school' plegen te noemen.
Ik ben absoluut vergeten wat het positieve hier ook alweer van was, maar zonder er ook maar enige moeite voor te doen, kwamen we in een situatie waarin de ouders zich bijzonder betrokken voelden. Tijdens een voorlichtingsavond voor ouders van de vierde klas, kwamen ze in groten getale naar school, omdat ze zich zorgen maakten. De oorzaak was o.a. dat er een aantal lessen was uitgevallen omdat een collega voor lange tijd was uitgeschakeld en over anderen hadden ze ook nog wel wat. Ik was bijvoorbeeld twee weken ziek geweest en daardoor waren economie en Engels uitgevallen. Ja, ja, mag ik ook geven..... een bevoegdheid uit het grijze verleden.
De ouders maakten zich ernstig zorgen over mijn bekwaamheid in dat vak en ze wilden het ook nog wel even hebben over de manier waarop ik economie gaf. Nu dient tussendoor wel even de  relativering gemaakt te worden, dat de ouders hun informatie alleen van hun kinderen hadden. Wij waren echter van mening dat hier en daar de waarheid wel wat geweld aangedaan werd. Maar dat deerde geen van de ouders. Eentje wilde zelfs wel naar de rechter stappen als zijn zoon of dochter een onvoldoende haalde. Dan ben je toch wel heel erg betrokken, vind ik.
Om een lang verhaal kort te maken, er moest nogal wat veranderen op onze school. Wij vroegen ons echt af, hoe het mogelijk was, dat we tot nu toe zoveel geslaagden hadden afgeleverd. Geluk is met de domme?
Aan mij de schone taak met de klas in conclaaf te gaan over door te voeren veranderingen. Met Engels was dat snel geregeld. Omdat ik weer vers binnen kwam vallen, gaf ik de lessen precies zo als mijn collega in de parallel klassen.
Met economie lag het anders. Ze wilden niet zelf werken, ze wilden gepamperd worden: extra dictaten, klassikale uitleg van A tot Z en behandeling van de sommen, of ze nu wel of niet waren gemaakt. Tot slot wilden ze dan nog schema's en uittreksels. Kortom, ongeveer alles waarvan ik vond dat ze het meeste leerden, als ze dat zelf deden. Maar we kwamen er uit. Ik zou voorbeeld-sommen geven en ik zou de opgaven klassikaal behandelen als er meerderen waren, die er niet uit gekomen waren. Samenvattingen en schema's zouden ze zelf maken, hoewel dat opeens niet meer zo nodig bleek te zijn.
Goed, we waren eruit gekomen. De eerstvolgende les dat ik een paar opgaven klassikaal wilde behandelen, bleek er niet de minste behoefte aan te zijn! Ik was verbaasd, omdat de kids steen en been hadden geklaagd over het feit dat ik niet klassikaal uitlegde, alleen individueel. Ik bracht het ter sprake....... geen reactie. Ik liet het er deze les bij zitten.
De volgende les hetzelfde...... niemand was geïnteresseerd in een klassikale uitleg. En net toen ik het helemaal niet meer wist, zei Melissa: "Ach meneer, geef ons nu maar gewoon een antwoordenblad zoals anders....... ik kom wel langs als ik het niet snap."
Niets zo veranderlijk als een mens en in het bijzonder een leerling ..... Misschien moesten we eens gaan denken over een grotere betrokkenheid van de leerlingen?

Back to content